Wednesday, 23 December 2009

M&М, Кит Кат-аар чимэглэсэн бялуу


M&М болон Кит Кат-аар чимэглэсэн энэхүү бялуу бүх багачуудыг туйлын ихээр баярлуулах нь гарцаагүй...
Эх сурвалж

No comments: